Tuesday, July 23, 2024

Αττική Οδός: To 2024 τα νεότερα για την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης

860 views
Κοινοποίηση

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το φυσικό αντικείμενο του έργου θα  παραμείνει ως έχει.

Νέα τρίμηνη αναμονή για στο σήριαλ -πλέον- του διαγωνισμού προκειμένου η Αττική Οδός να μεγαλώσει για πρώτη φορά μετά το 2004 με την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης.

Όπως έγινε γνωστό, η εκδίκαση της δικαστικής προσφυγής του Δήμου Ηρακλείου στο ΣτΕ δεν μπόρεσε να γίνει στις 14 Νοεμβρίου και η νέα ημερομηνία εκδίκασης μετατέθηκε για τις 22 Φεβρουαρίου 2024.

Μέχρι τότε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα πρέπει να έχει προετοιμάσει τα δύο σενάρια για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου. Το πρώτο θα είναι με την θετική έκβαση να ολοκληρώσει ως έχει τον διαγωνισμό και να ξεκινήσει εντός του 2024 η κατασκευή από το ανάδοχο σχήμα ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ που έχει επικρατήσει στον σχετικό διαγωνισμό.

Το δεύτερο είναι να συμμορφωθεί με την όποια διαφορετική απόφαση του ΣτΕ που αυτό μπορεί με τη σειρά του να σημαίνει είτε επαναξιολόγηση του διαγωνισμού, είτε αν αλλάξουν δραστικά τα στοιχεία με τα οποία δημοπρατήθηκε να εξεταστούν όλες οι ενδεδειγμένες λύσεις.

Το υπουργείο ΥΠΟΜΕ πάντως προχώρησε μετά από φημολογία σε διευκρινιστική ενημέρωση γύρω από την χρηματοδότηση του έργου στην οποία αναφέρει πως “το έργο εντάχθηκε στο ΠΔΕ τον Δεκέμβριο του 2021, προκειμένου να εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία με προϋπόθεση ότι η Προϊσταμένη Αρχή δεν θα προβεί σε κοινοποίηση προς το ανάδοχο σχήμα πριν την ένταξη του έργου σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

Δηλαδή, να προκηρυχθεί το έργο με την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να εκκινήσει η υλοποίησή του πριν εξασφαλιστούν οι πόροι από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, δηλαδή από ευρωπαϊκά κονδύλια. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2023, έγινε η μετάπτωση του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και διατηρήθηκε η ίδια δέσμευση, καθώς ακόμα σε εξέλιξη βρίσκονταν οι ενέργειες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης όπως προέβλεπε και η αρχική απόφαση ένταξης.

Η διατύπωση αυτή επουδενί σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί ή υπάρχει η παραμικρή πρόθεση κατάργησης του συγκεκριμένου έργου, η υλοποίηση του οποίου συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα της κυβερνησης”.

Στο ΣτΕ η τύχη του έργου

Τώρα, επί της ουσίας, σε ακόμα ένα μεγάλο έργο υποδομής, το ΣτΕ θα κρίνει τελικά την τύχη του μιας και η προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου αφορά σε διαφοροποίηση των περιβαλλοντικών όρων και αύξηση του μήκους της σήραγγας που προβλέπεται για λόγους αστικής όχλησης και οδικής διχοτόμηησης της περιοχής. Η απόφαση, εφόσον εξεταστεί η υπόθεση θα γίνει γνωστή τον Μάρτιο και βέβαια το διάστημα αυτό θα στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το φυσικό αντικείμενο του έργου παραμείνει ως έχει, αν αλλάξει σε μικρό βαθμό ή θα αποφασιστεί κάποια μεγάλη αλλαγή που θα αλλοιώσει σημαντικά το σημερινό του κόστος άρα και τις προσφορές που δόθηκαν βάσει των σημερινών δεδομένων. Τούτο λεχθέντος, να θυμήσουμε πως το κόστος του έργου με ΦΠΑ είναι 352,3 εκατ. ευρώ (284,3 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2022 και ολοκληρώθηκε σχετικά γρήγορα, μέσα στο ίδιο έτος.

Στη συνέχεια προέκυψε η προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου που φρέναρε την ολοκλήρωση της δημοπράτησης και ξεκίνησε το γαϊτανάκι για την εξέταση της υπόθεσης. Αρχικά ήταν να εξεταστεί στις 13 Ιουνίου, μετά μετατέθηκε για τις 14 Νοεμβρίου και τώρα η τρίτη προσπάθεια εξέτασης για τις 22 Φεβρουαρίου 2024. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η διάρκεια των εργασιών της επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης ορίστηκε σε 48 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Εφόσον το έργο προχωρήσει και υπογραφεί μέσα στο 2024, τότε ο νέος άξονας θα μπορέσει να λειτουργήσει προς το τέλος του 2028.

Τι προβλέπεται να κατασκευαστεί

Το έργο θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια των Δήμων Λυκόβρυσης-Πεύκης, Ηρακλείου και Κηφισιάς. Αντικείμενο του είναι η ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κύμης, στο τμήμα από την Αττική Οδό έως τον Α/Κ της Ε.Ο. Νο 1 (Καλυφτάκη), και αφορά στην μελέτη και κατασκευή οδικού άξονα διατομής κλειστού αυτοκινητοδρόμου, συνολικού μήκους περίπου 3,8 χλμ. Η ολοκλήρωση με την σύνδεση ΕΟ Νο1 κόμβου Καλυφτάκη αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης προαίρεσης. Το συνολικό μήκος του έργου εκτιμάται σε 4,2χλμ μαζί με την προαίρεση.

Η προαίρεση ύψους 32,53 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) που περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος του έργου αφορά στη ολοκλήρωση του Α/Κ Καλυφτάκη.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

• Δυο γέφυρες μήκους περίπου 260 m εκάστη, με πλάτος φορέα ~10 m, όπου διέρχονται οι δυο κατευθυντήριοι κλάδοι του ΑΚ

• Οι προσβάσεις των γεφυρών με κατασκευή τοίχων αντιστήριξης των απαιτούμενων επιχωμάτων

• Έργα κατασκευής νέων οδικών τμημάτων και κλάδων, που θα υποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου

Επίσης, περιλαμβάνονται και όλα τα επιμέρους έργα (οδοστρωσία, ασφαλτικά, αποχετευτικοί τάφροι και αγωγοί, οδοφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση κλπ.)

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα από πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αναλυτικά τα προς μελέτη και κατασκευή έργα είναι:

(α) Ολοκλήρωση των έργων στον Α/Κ σύνδεσης της Λεωφ. Κύμης με την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ

(β) Έργο ανοικτής οδοποιίας από τον Α/Κ σύνδεσης της Λεωφ. Κύμης με την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ μέχρι την χ.θ. 0+360 περίπου ( νότιο στόμιο σήραγγας)

(γ) Σήραγγα υπόγειας διάνοιξης (ενδεικτικού μήκους 1,25 km περίπου).

(δ) Σήραγγα διά της μεθόδου εκσκαφής και επανεπίχωσης (Cut & Cover) (ενδεικτικού μήκους 1,15 km περίπου.)

(ε) Έργο ανοικτής οδοποιίας μετά το πέρας του Cut & Cover μέχρι την Χ.Θ. 3+700 περίπου, όπου αρχίζει η περιοχή επιρροής του Α/Κ Καλυφτάκη.

(στ)Λοιπά συνοδά έργα, δηλαδή, συνδέσεις με τοπικά οδικά δίκτυα, ισόπεδων κόμβων, παράπλευρα οδικά δίκτυα, έργα διευθέτησης ρεμάτων, αποχέτευσης ομβρίων – αποστράγγισης, έργα σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης με Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.), περίφραξης των οδικών έργων, τεχνικά έργα (Άνω Διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι, κ.λπ.), ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, φωτεινή σηματοδότηση, δικτύων άρδευσης πρασίνου, κλπ.) έργα περιβάλλοντος, κλπ.

(ζ) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υπογείων τμημάτων (πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, εξαερισμού, ενδεχόμενων φρεατίων αερισμού, οδοφωτισμού, φωτεινή σηματοδότηση, υποδομής τηλεφωνοδότησης, κτίρια εξυπηρέτησης σηράγγων κλπ.)

(η) Εργασίες πρασίνου.

(θ) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.

Επίσης προβλέπεται δικαίωμα Προαίρεσης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 11 της διακήρυξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

396402682 346095894498427 6008047625443043260 N

@2023 –  All Right Reserved. Designed and Developed by Digital Cities IKE

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?