Sunday, July 14, 2024

Οπαδική βία: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου – Τι προβλέπει για συνδέσμους, κάμερες, εισιτήρια και ποινές

691 views
Κοινοποίηση

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την οπαδική βία μέχρι τις 19/1. “Στόχος της κυβέρνησης να απαλλαγεί το ποδόσφαιρο από σκιές και τοξικότητα που το απαξιώνουν” αναφέρει το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Λήψη μέτρων για την αποτροπή, αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19/01/2024 στις 8 το πρωί. Το σχέδιο νόμου έχει στόχο να θωρακίσει την ασφάλεια των γηπέδων από παραβατικά στοιχεία και έκνομες συμπεριφορές.

Οι διατάξεις του έρχονται να ενισχύσουν και να συμπληρώσουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την ουσιαστική και απαρέγκλιτη εφαρμογή του, με ρητές και συγκεκριμένες προβλέψεις. Διατάξεις που απαντούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και στοχεύουν στην εξάλειψη των παραβατικών φαινομένων χουλιγκανισμού, τα οποία ταλαιπωρούν και δηλητηριάζουν κυρίως το ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για νομοθετική παρέμβαση που -για πρώτη φορά- περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια διαδικασίες κυρώσεις και ποινές χωρίς κενά και κυρίως με οριζόντια απαίτηση προς όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ ορίζει την επιβολή ποινών με δέσμια αρμοδιότητα.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την οπαδική βία

– η αναγνώριση και λειτουργία μίας Λέσχης Οργανωμένων Οπαδών ανά έμβλημα ομάδας, όπως ακριβώς την εξήγγειλε ο πρωθυπουργός,

– η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου (κάμερες) υψηλής ευκρίνειας σε κάθε περιοχή του γηπέδου, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χώρων, όπως αποδυτήρια ομάδων και διαιτητών, ενώ με υπουργική απόφαση θα περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης εύρυθμης λειτουργίας τους.

– αναλύεται για πρώτη φορά η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας, όπου με τη βοήθεια της τεχνολογίας ενισχύεται και αξιοποιείται το ηλεκτρονικό εισιτήριο και εξασφαλίζεται κάθε φορά με πλήρη σαφήνεια και χωρίς αστερίσκους, το ποιος ακριβώς εισέρχεται στα γήπεδα μέσω εφαρμογής στο κινητό του τηλέφωνο.

– εφαρμόζονται αυτόματες διοικητικές ποινές σε περιπτώσεις ρίψεων αντικειμένων στα γήπεδα, με δέσμια αρμοδιότητα χωρίς καθυστερήσεις,

– θεσπίζεται ρήτρα παραβατικότητας που θα αφαιρεί ποσοστό χρηματοδότησης των ομάδων από τους πόρους του Στοιχήματος, που κατευθύνονται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

– Επιπλέον, προβλέπεται η αναβάθμιση του ρόλου της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της βίας (ΔΕΑΒ) και η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σύμβαση Saint Denis του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Είναι η πρώτη φορά που οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες θα αντιμετωπίσουν άμεσες και αυστηρές ποινές και κυρώσεις από το Κράτος, στην περίπτωση που αδυνατούν να συμπλεύσουν με τις διατάξεις του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου.

Στόχος της κυβέρνησης, τονίζεται ακόμη, είναι να απαλλαγεί το ελληνικό ποδόσφαιρο από σκιές και τοξικότητα που το απαξιώνουν και δημιουργούν ένα ζοφερό σκηνικό συνεχούς αυξανόμενης βίας. Όπως, επίσης, να αποδοθούν οι αθλητικοί χώροι με ασφάλεια στους αθλητές και σε όλους τους υγιείς φιλάθλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ-ΡΗΤΡΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 8 Διοικητικά μέτρα σε περίπτωση παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή επιδοκιμασίας επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4326/2015

Στο άρθρο 1 του ν. 4326/2015 (Α’ 49) α) στις παρ. 2, 3 και 4 τροποποιούνται η διαδικασία και το αρμόδιο όργανο επιβολής προστίμων, β) στην παρ. 2 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και αντικαθίσταται το υφιστάμενο δεύτερο εδάφιο, γ) η παρ. 5 καταργείται, δ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 η φράση «Αν ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή» αντικαθίσταται από τη φράση «Για το παραδεκτό της προσφυγής», ε) προστίθεται παρ. 8 και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1 Διοικητικά μέτρα κατά της βίας

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχετίζεται με τον αθλητισμό, όπως και κάθε αθλητικός φορέας, οφείλει να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια πρόληψης και αποτροπής φαινομένων βίας στο χώρο του αθλητισμού, εντός ή εκτός των αθλητικών χώρων.

2. Σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων, η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου μπορεί να επιβάλει στα οικεία αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Α.Ε.), καθώς και στις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες ή/και επαγγελματικούς συνδέσμους, αλλά και μεμονωμένα σε φυσικά πρόσωπα, πρόστιμα ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, σε ιδιαίτερα δε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προβαίνει και σε ανάκληση της υφιστάμενης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας επτά (7) ημερών από την εκδήλωση των φαινομένων βίας, τα μέτρα του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό μετά από διαβίβαση του σχετικού φακέλου από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα και κατόπιν κλήσης και ακρόασης του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου.

Η συνεργασία των ανωτέρω νομικών και φυσικών προσώπων με τις αρχές και η παροχή στοιχείων, όταν έχουν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αποτελούν ελαφρυντικές περιστάσεις, οι οποίες μειώνουν το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2: (α) με αιτιολογημένη απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ή, σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας της παρ. 2, του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, μπορεί, τηρουμένων των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, να διατάσσεται η λήψη προληπτικών μέτρων, ιδίως να απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων ή η χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων, να επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων μόνο από κατόχους προαγορασμένων για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο εισιτηρίων («διαρκείας»), να αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των λεσχών του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α’ 121), να απαγορεύεται προσωρινά, για μία ή περισσότερες αγωνιστικές, η διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων ή να διακόπτονται οριστικά πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις και

(β) με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) του άρθρου 77 του ν. 2725/1999, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και κλήση για ακρόαση, επιβάλλεται στις υπαίτιες Α.Α.Ε. ή στα υπαίτια Τ.Α.Α., αντίστοιχα, πρόστιμο ύψους από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την υποτροπή, το βαθμό και το εύρος των συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν ή και το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε.

4. Σε περιπτώσεις ρητής άρνησης ή παράλειψης απάντησης, μέσα σε ταχθείσα προς τούτο προθεσμία άλλως μέσα σε εύλογο χρόνο, σε υποβληθέντα ερωτήματα, καθώς και σε περίπτωση μη παροχής αιτηθέντων στοιχείων, πληροφοριών ή διευκρινίσεων σε θεσμοθετημένους φορείς ή εν γένει όργανα της Πολιτείας που ενεργούν στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών βίας ή άλλων παράνομων συμπεριφορών ή με σκοπό την αποτροπή τους, η Δ.Ε.Α.Β., μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού προσώπου, ή, σε περίπτωση άπρακτης παρόδου προθεσμίας επτά (7) ημερών από τη διενέργεια της ακρόασης, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, μπορεί να επιβάλει στα αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Α.Ε.), αθλητικές ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους που κατά τα ανωτέρω δεν ανταποκρίνονται, πρόστιμα ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

5. [Καταργείται].

6. Τα ποσά από την είσπραξη των ανωτέρω προστίμων επιβάλλονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, εγγράφονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού σε ειδικό ΚΑ Εσόδου και στη συνέχεια διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 74 του Ν. 4270/2014, για την προώθηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της αθλητικής παιδείας. Κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού. Ειδικώς, όταν πρόκειται για πρόστιμα εις βάρος A.A.Ε., για την είσπραξη τους είναι δυνατή και η κατάπτωση της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 2725/1999,όπως ισχύει, εγγυητικής επιστολής με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, μετά από σχετικό αίτημα του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού.

7. Κατά των παραπάνω αποφάσεων επιβολής προστίμου είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου σύμφωνα με το νόμο δικαστηρίου. Για το παραδεκτό της προσφυγής βεβαιώνεται αμέσως από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίμου, το οποίο εν συνεχεία βεβαιώνεται και ταμειακώς και καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., άλλως, σε περίπτωση δηλαδή μη άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, ολόκληρο το ποσό. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης κατά πρωτόδικης απόφασης που απορρίπτει εν όλω ή εν μέρει προσφυγή ή ανακοπή, ο εκκαλών οφείλει να καταβάλει κατά την κατάθεση της έφεσης, με ποινή απαραδέκτου αυτής, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλομένου, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση ποσού. Για τον υπολογισμό και την καταβολή του ως άνω ποσού, συντάσσεται ατελώς ειδικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

8. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, δύναται να εξειδικεύονται τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται σε περίπτωση τέλεσης συγκεκριμένων πράξεων κατά την εφαρμογή των παρ. 2 έως 4, αναλόγως της έκτασης, της έντασης και της βαρύτητας των πράξεων αυτών.».

Άρθρο 9 Ειδικές περιπτώσεις επιβολής διοικητικών μέτρων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων – Προσθήκη άρθρου 1Α στον ν. 4326/2015

Στον ν. 4326/2015 (Α’ 49) μετά από το άρθρο 1, προστίθεται άρθρο 1Α ως εξής:

«Άρθρο 1Α

Ειδικές περιπτώσεις επιβολής διοικητικών μέτρων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων

1. Σε περιπτώσεις ρίψης εντός του αγωνιστικού χώρου ή των αποδυτηρίων ή σε κερκίδα αθλητικής εγκατάστασης, αντικειμένου πρόσφορου να προκαλέσει σωματική βλάβη προσώπου και ιδίως πυρσού, φωτοβολίδας, κροτίδας, βεγγαλικού, πυροτεχνήματος, καπνογόνου και οποιασδήποτε γενικώς εύφλεκτης ύλης, στο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. που αγωνίζεται ως γηπεδούχος, επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών.

2. Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδυτηρίων αθλητικής εγκατάστασης, πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών. Αν από τη συμπεριφορά του πρώτου εδαφίου προκλήθηκε ματαίωση ή οριστική διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο διεξαγωγής τριών (3) αθλητικών συναντήσεων χωρίς την παρουσία θεατών.

3. Σε περιπτώσεις παραβιάσεων των παρ. 1 ή 2 και ταυτόχρονης μη σύννομης λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999 (Α’ 121) ή διαπίστωσης της οποιασδήποτε πλημμέλειας ή αστοχίας στη λειτουργία του, οι κυρώσεις των παρ. 1 και 2 διπλασιάζονται.

4. Αν η αθλητική συνάντηση διεξάγεται με την παρουσία θεατών τόσο της γηπεδούχου όσο και της φιλοξενούμενης ομάδας, οι οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε διακεκριμένα τμήματα των κερκίδων της αθλητικής εγκατάστασης, τα διοικητικά μέτρα των παρ. 1 και 2 επιβάλλονται στο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. που συνδέεται με τους θεατές που παραβίασαν τις παρ. 1 και 2.

5. Σε κάθε επόμενη περίσταση παραβίασης των παρ. 1 έως 4 του παρόντος αντιστοίχως, εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, οι κυρώσεις των παρ. 1 έως 4 διπλασιάζονται σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη απόφαση επιβολής τους.

6. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως «αγωνιστικός χώρος» νοείται ο χώρος που περικλείεται από τις εξέδρες ή την εσωτερική περίφραξη της αθλητικής εγκατάστασης, ο οποίος περιλαμβάνει τον κυρίως αγωνιστικό χώρο, την περιμετρική αυτού έκταση, τις τεχνικές περιοχές με τους πάγκους των αναπληρωματικών και των αξιωματούχων του αγώνα και διαθέτει πρόσβαση στον χώρο των αποδυτηρίων. Για τον προσδιορισμό των χρονικών διαστημάτων «πριν από την έναρξη» και «μετά από τη λήξη» αθλητικής εκδήλωσης νοούνται αναλόγως οι ορισμοί των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

7. Εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης, με πράξη της Δ.Ε.Α.Β. διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής και επιβάλλονται τα διοικητικά μέτρα του παρόντος. Η πράξη της Δ.Ε.Α.Β. στηρίζεται ιδίως, α) στο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο τίθεται στη διάθεση της Δ.Ε.Α.Β. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας του άρθρου 41 Ε του ν. 2725/1999 (Α’ 121) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και τρόπο, β) στο φύλλο αγώνα της αθλητικής συνάντησης, γ) στην έκθεση της αστυνομικής αρχής, και δ) στις εκθέσεις των παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β. και της κατά περίπτωση διοργανώτριας αρχής. Για την εφαρμογή της παρούσας, η αρμόδια για την τήρηση της τάξης σε συγκεκριμένη αθλητική συνάντηση αστυνομική αρχή υποχρεούται να αποστείλει την έκθεσή της στη Δ.Ε.Α.Β. εντός μιας (1) ημέρας από την τέλεση της συνάντησης. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούται και η κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή να αποστείλει στη Δ.Ε.Α.Β. τα φύλλα αγώνων και τις εκθέσεις των παρατηρητών της. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, τα διοικητικά μέτρα του παρόντος επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, εφόσον διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής τους με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η Δ.Ε.Α.Β. υποχρεούται, μετά από αίτημα του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, να του διαβιβάζει αμελλητί το αποδεικτικό υλικό του δευτέρου εδαφίου».

Πηγή: http://www.newsit.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

396402682 346095894498427 6008047625443043260 N

@2023 –  All Right Reserved. Designed and Developed by Digital Cities IKE

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?